Felhasználási feltételek és jogi nyilatkozat

A www.etesdahosoket.hu weboldalt az Ive IT Team Kft. üzemelteti (a továbbiakban: Üzemeltető ), képviseletében Jobbágy Róbert ügyvezető jár el.

Felhasználó : a weboldal látogatója, önként adományozó látogató.

A weboldal látogatásával, használatával a felhasználó úgy nyilatkozik, hogy a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat megértette, tudomásul veszi és magára nézve kötelezően elfogadja, továbbá vállalja a weboldal rendeltetésének megfelelő használatát. Felhasználó a weboldalt és annak teljes tartalmát kizárólag személyes, önkéntes adományozó és nem kereskedelmi célból veheti igénybe.

A weboldal célja egy olyan platform megteremtése, melynek használatával - elsősorban a koronavírus terjedésével kapcsolatban elrendelt országos - veszélyhelyzetben koordináltan lehet meleg étel, pénz- és tárgyi adományokat eljuttatni az egészségügyben dolgozók részére. Adományozó bárki lehet. A weboldalon az egészségügyi dolgozók rendelhetnek a felajánlásnak megfelelő mennyiségben ingyenesen, illetve azon felül kedvezményesen meleg ételt.

A weboldal további célja, hogy annak használatával a felajánlott adományok ahhoz az egészségügyi intézményhez kerüljenek, ahol arra ténylegesen szükség van. Az adományozásokkal és ételrendelésekkel kapcsolatos információk, események és egyéb tartalmak a weboldalon megjelennek.

A weboldalra nem lehet regisztrálni, nem feltétele az adományozásnak.

Az Üzemeltető jogosult a weboldalon közölt szabályokat bármikor, egyoldalúan, külön figyelmeztetés nélkül módosítani, melyet a felhasználó kifejezetten elfogad. A felhasználási feltételek aktuális verziójáról történő meggyőződés az oldal Felhasználójának kötelezettsége.

A fentiek mellett az Üzemeltető törekszik arra, hogy az adatait önként megadó felhasználóval a módosított Felhasználási Feltételeket közölje és elfogadásra azt neki felajánlja. A módosítás a felhasználóval szemben a megküldéssel vagy a weboldal látogatásával hatályosul. Az adatait önként közlő felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket kapcsolatfelvétellel (e-mail üzenet útján) mondhatja fel, a felmondás a felhasználó felhasználói adatainak törlésével és annak időpontjában valósul meg.

A felhasználó az adatainak megadásával, illetve anélkül is adományozhat, ezzel egy időben a jelen Felhasználási Feltételeket, továbbá a weboldal adatvédelmi szabályait is elfogadja. Az adományozás adatairól a weboldal visszaigazolást küld.

A felhasználót az adatai, különösen az azonosító (különösen e-mail cím) biztonságos kezelésével kapcsolatban kizárólagos felelősség terheli. A felhasználót teljes körű felelősség terheli felhasználói fiókjához tartozó azonosító adatokkal, illetve azokon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Üzemeltetőt (e-mail címen) adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre a felhasználó azonosító adatainak illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle veszteségért.

A felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

A weboldalon közzétett valamennyi szöveges, fotós és multimédiás tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdona, ezáltal jogilag védettek. Az Üzemeltető fenntart minden jogot a lap másolásával kapcsolatban. A felhasználó tartózkodik az Üzemeltető weboldalán található szellemi javainak megsértésétől.

Az Üzemeltető felhívja a felhasználók figyelmét, hogy tilos az oldal működését akadályozó, illetve azt megváltoztató bármely, az Üzemeltetőn kívüli beavatkozás. A felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a weboldal biztonságát, például sebezhetőség vizsgálata, jogosulatlan hozzáférés, vírus elhelyezés, overloading, flooding, spammelés, mail bombing, crashing, információ hamisítás.

Az Üzemeltető felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weboldal karbantartása érdekében az oldal működését szüneteltesse minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben Üzemeltető tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldal mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A felhasználónak tudomása van arról, hogy az interneten az adat továbbítás, illetve annak sebessége számos tényező függvénye. Üzemeltető mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

Amennyiben a felhasználási feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, az elérhetőség menü alatti e-mail címen kérhet felvilágosítást a honlap Üzemeltetőjétől. Az Üzemeltető törekszik a kérdéseket mielőbb megválaszolni.