Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A www.etesdahosoket.hu weboldalt az Ive IT Team Kft. üzemelteti (a továbbiakban: Üzemeltető), képviseletében Jobbágy Róbert ügyvezető jár el.

A www.etesdahosoket.hu weboldalon önkéntes pénz- és tárgyadományozásra (a továbbiakban: Szolgáltatás) van lehetőség az egészségügyi intézmények részére. A pénzadományozás online fizetési rendszeren keresztül történhet: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe az adományozási Szolgáltatást, akik elfogadják a jelen ÁSZF-et, és hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy a Megjegyzés rovatban kell megjelölni azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím).

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az Üzemeltetőjogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a www.etesdahosoket.hu honlapon közzéteszik. A Szolgáltatás keretében a Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb adományozás leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem az Üzemeltető, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

Az Üzemeltető a Szolgáltatást Magyarország területén nyújtja a kezdeményezéshez csatlakozott településeken és megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében.

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el, mely a https://www.etesdahosoket.hu/adatvedelmi-nyilatkozat weboldalon érhető el.

Az Üzemeltető és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés az adományozásra vonatkozóan, ha a Felhasználó a weboldalon használja és lezárja a fizetési szolgáltatást.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre: (I) a Felhasználó leadja a adományát (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza) (II) az Üzemeltető automatikus visszaigazolást küld az adomány beérkezéséről (III) az Üzemeltető megjeleníti az adományozottak részére a felajánlott adományokat (IV) az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót az adománya célba érkezéséről.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és beleegyezik abba, hogy az Üzemeltető a szerződéskötést az átadott nyugtán vagy számlán igazolja vissza.