Adatvédelmi nyilatkozat

A www.etesdahosoket.hu weboldalt az Ive IT Team Kft. üzemelteti (a továbbiakban: „Adatkezelő), képviseletében Jobbágy Róbert ügyvezető jár el.

Adószám: 25818873-2-06

Nyilvántartásba vevő szerv: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Tárhelyszolgáltatójának elérhetőségei: https://www.hetzner.com/

1. Általános tájékoztatás

Jelen adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás a weboldalra látogatók és a weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen „felhasználók") adatainak kezelésére vonatkozik. A tájékoztatás kiterjed az Adatkezelő által a weboldalon kezelt személyes adatokra, a felhasználók személyes adatainak kezelése során követett elvekre és az adatkezelés gyakorlatára, a kapcsolódó joggyakorlás módjára és lehetőségeire. A felhasználók a weboldal használatával elfogadják az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárulnak az alábbiakban ismertetett adatkezelési gyakorlathoz.

Az adatkezelés során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) honlapján is megtalálahtó adatkezelési alapfogalmakra építünk: https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html.

Az Adatkezelő a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos valamennyi jogszabállyal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.),
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt felhasználói adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és a munkatársai, a feladatuk ellátásához, illetve az adományozással kapcsolatos visszajelzéshez, esetleges felhasználói kérdések, észrevételek megválaszolásához szükséges mértékben férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő a felhasználók megadott adatait kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázissal, harmadik félnek semmilyen formában nem adja át.

Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a tartalomszolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy az Adatkezelő a kérésnek eleget tesz. Ezt a weboldal látogatója és a felhasználó tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emelhet.

A weboldal különleges adatot nem gyűjt a felhasználókról.

A honlap látogatása és az adományozás során az Adatkezelő rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a tartalomszolgáltató a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (Google Analytics).

A weboldal tartalmazhat más internetes oldalakra vonatkozó linkeket vagy referenciákat, de az Adatkezelő nem vállal felelősséget ezen internetes oldalak tartalmáért, illetve az azok alkalmazásából származó károkért vagy sérülésekért.

2. Adatkezelő adatai

Megnevezése: Ive IT Team Kft.
Székhelye: 6726 Szeged, Fő fasor 38. Tetőtér 10.
Adószáma: 25818873-2-06
Képviseli: Jobbágy Róbert
E-mail címe: [email protected]

3. Adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A weboldal használatával összefüggésben a weboldalra látogatással, annak használata során közvetve rendelkezésre bocsátott információk és az adományozás alkalmával önkéntesen megadott információk körét érinti az adatkezelés.

A felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

a.) Kezelt személyes adatok a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján:

Adatkezelés Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama Adatkezelés célja
adományozás név, e-mail cím, telefonszám, amennyiben önkéntesen megadja Az itt megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg a felhasználó hozzájárulását vissza nem vonja írásban. A Felhasználó döntésétől függően az adományozás publikussá tétele esetén a weboldalon történik a név megjelenítése. Az Adatkezelő az adományozásról a megadott e-mail címre vagy telefonszámra küld visszajelzést a Felhasználó részére.
a weboldal használata során gyűjtött adatok Technikai adatok, mint a felhasználó IP címe, látogatás dátuma és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott, rendszer által automatikusan naplózott weboldalak címe. Beállításoktól függő. A weboldal megvalósításához és az adományozások rögzítéséhez szükséges technológiák része ez a fajta adatgyűjtés. Ezekből az adatokból a felhasználó személye nem azonosítható.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – csak a felhasználó előzetes hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri, de lehetőséget biztosít az ilyen jellegű felhasználás betiltására is.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, ezen időszak végeztével a felhasználóra vonatkozó, személyes adatok törlésre kerülnek. Amennyiben a felhasználó kéri az adatai törlését, illetve visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, az Adatkezelő köteles a személyes adatokat törölni, kivéve jogszabály eltérő rendelkezése esetén.

b.) A weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok

b.1. Cookie-k kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén adatcsomagot, ún. sütiket (cookie) helyez el, amelyeket a későbbi látogatás során visszaolvas. Ez a technológia független az Adatkezelő szolgáltatásától. A böngésző képes arra, hogy egy korábban elmentett sütit vissza küldjön, lehetőséget teremtve ezzel a sütit kezelő szolgáltatónak, hogy az összekapcsolja a felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásokkal. Ezek az adatok csak a szolgáltató tartalmára vonatkozhatnak, így a weboldal korábbi használatával kapcsolatos sütik, megkönnyíthetik, kényelmesebbé tehetik a felhasználó által az oldalon végzett műveleteit, kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az állandó (persistent) cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátum, időpont.
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi felhasználó.
Az adatkezelés célja: A felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetében a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart.

b.2. Cookie-k törlése

A felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem / Előzmények / Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A weboldalon külső (nem az adatkezelő vagy az ebben a dokumentumban megnevezett adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az Adatkezelő semmilyen felelősségét nem vállal.

A weboldal hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) a saját technológiájuknak megfelelően kezelik. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) szintén cookie-k segítségével tárolják, hogy a felhasználó korábban mely weboldalakat látogatta meg.

b.3. Google Analytics cookie-k:

Google Analytics a felhasználó számítógépén tárolt cookie-k segítségével elemzi a weboldalon létrejött felhasználói történéseket, interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a weboldalon használójának önkéntes hozzájárulása. Ezek olyan névtelen, összesített adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nem könnyű ugyan, de nem lehetetlen.

A Google Analytics cookie-k által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a weboldal megbízásából értékeli ki, és különböző riportokat állít össze a felhasználók honlaplátogatási szokásairól. A Google Analytics alkalmazás keretében továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más felhasználói adatokkal.

Információk a Google Analytics analitikai célú cookie-jairól:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

4. Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó megnevezése: Ive IT Team Kft.
Székhelye: 6726 Szeged, Fő fasor 38. Tetőtér 10.
Adószáma: 25818873-2-06
Képviseli: Jobbágy Róbert
E-mail címe: [email protected]
Tevékenység: egyéb szoftverfejlesztés

5. Adattovábbítás

Adatkezelő semmilyen módon és indokkal nem adja át harmadik személynek a felhasználó azonosítására alkalmas személyes adatokat. Ha ez a Tájékoztató írásának időpontjában előre nem látható okból mégis bekövetkezik, akkor csak a felhasználó előzetes írásos beleegyezésével történhet az adatátadás.

6. A Felhasználó adatvédelmi jogai

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A felhasználónak joga van megismerni, kikérni és ellenőrizni a által tárolt személyes adatainak kezelését. Ezen túlmenően a tárolt adatokat is bármikor kikérheti, amelyeket a különböző rendszerekben róla a tárol. A felhasználó személyes adatainak megtekintésére vonatkozó kérelmét írásban köteles eljuttatni a részére és az igényelt adatokat is írásban szolgáltatja az Adatkezelő.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása: név, számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, igénybe vett szolgáltatástól függően,
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

A felhasználó a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, kezelésének korlátozását, törlését, hordozhatóságát és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

A felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését írásban, melyet az Adatkezelő haladéktalanul teljesít, és erről hacsak lehet, minden olyan felet értesít, akinél a személyes adatok tárolásra kerültek.

Adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználó írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó személyes adatok kezelését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes,
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
 • ha a felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő indokai vagy a felhasználó indokai jogszerűek-e, addig korlátozhatja a személyes adatai kezelését.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni köteles a felhasználót.

Személyes adatok törléséhez való jog

A felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a felhasználó vonatkozó összes személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte őket,
 • felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
 • felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen,
 • felhasználó a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli,
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

A felhasználó a törléshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés törvényi előírás.

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy a felhasználó megszerezhesse más rendszerekben felhasználhassa az Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját" adatait.

A felhasználó kérheti az Adatkezelőtől írásban az adattovábbítást, de csak akkor köteles az Adatkezelő azt valóban továbbítani, ha meggyőződött a személyazonosságról. Ehhez szükséges, hogy felhasználó írásbeli kérelmében megadja azon adatait, amelyek lehetővé teszik beazonosítását. Ezen adatok legalább: név, email cím, telefonszám (a felhasználó döntésétől függően).

Azon adatok kiadása nem kérhető,a melyeket más online marketing rendszerek elemzései tartalmaznak.

A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszeréből való törlésével, de párhuzamosan az is kérhető.

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A felhasználó bármilyen indokkal és időpontban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és kérheti, hogy személyes elérhetőségeire közvetlen üzletszerzés célból ne érkezhessen semmilyen megkeresés. Ha felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelheti Adatkezelő.

Kérelem teljesítésének határideje

Az Adatkezelő lehetőség szerint 5 munkanapon belül, de mindenképpen egy hónapon belül írásban tájékoztatja a felhasználót a személyes adataira vonatkozó kérelem teljesíthetőségéről, illetve teljesítéséről.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogait e-mail-ben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: IVE IT Team Kft.
Levelezési cím: 6726 Szeged, Fő fasor 38. Tetőtér 10.
E-mail cím: [email protected]

A felhasználó nem minden esetben tudja érvényesíteni ezeket a jogokat.

Ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nem tudja azonosítani a felhasználót. Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ha az felhasználó kérelme megalapozatlan vagy túlzó esetleg jogellenes az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat is felszámíthat.

Ha a felhasználó nem ért egyet az Adatkezelő döntésével az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

8. Adatvédelmi incidensek, vírustámadások kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja a Felhasználót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

9. Linkek

A weboldalról elérhető, esetleg ajánlott külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. Azonban a jogsértő linkeket haladéktalanul eltávolítjuk a weboldalról.

10. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról. Olyan technológiákat és üzleti folyamatokat alakít ki, amelyek biztosítják, hogy a tárolt, és kezelt adatok védettek legyenek a megsemmisüléstől, a sérüléstől, illetve a jogosulatlan felhasználástól.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg.

Ennek ellenére a felhasználók elfogadják azt a tényt, hogy bár az Adatkezelő mindent megtesz az adatbiztonság érdekében, az esetleges adatvédelmi incidensekért felelősséget nem tud vállalni.

Az adatkezelő azért sem tud felelősséget vállalni, ha a felhasználó nem tartja be a biztonsági előírásokat.

11. Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, azonban a hatályos, érvényes, aktuális Adatvédelmi Tájékoztató a weboldalon minden esetben és időben elérhető. A módosítás hatálybalépését követően a Felhasználó a weboldal vagy az adományozással ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, mely dokumentum az ÁSZF része. Amennyiben a módosításokat nem kívánja elfogadni, úgy a jogaival írásban élhet.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. Március 30. napjától érvényes.